Sesterpark 100% verkocht!

19 december '23

Op 8 november zijn de 26 koopwoningen toegewezen en nog geen 6 weken later tekenden de laatste kopers voor hun woning in Sesterpark. Hiermee zijn alle woningen verkocht, een fantastisch resultaat! 

Start bouw

Aan de laatste opschortende voorwaarde, de grond moet (fiscaal) bouwrijp zijn en ter vrije beschikking staan van de ondernemer, wordt naar verwachting begin 2024 voldaan. Daarna kunnen we officieel de start bouw aankondigen. Nog héél even geduld dus! 

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en een fantastisch nieuw woonjaar! 

Wat is er te doen? Meer over de voorzieningen
Wat speelt er? Het laatste nieuws