Yes, de bouw van Sesterpark gaat starten!

8 januari '24

Het nieuwe jaar begint goed voor de kopers van een woning in Sesterpark. Inmiddels is aan alle opschortende voorwaarden voldaan en dit betekent dat de bouw officieel gaat starten! Naar verwachting start de aannemer, Van Wijnen Rosmalen, rond juni 2024 met de eerste (bouw) werkzaamheden. Tot die tijd is de aannemer druk met alle voorbereidingen voor de bouw.

Alle 26 koopwoningen in Sesterpark zijn inmiddels verkocht, er komt geen nieuw woningaanbod meer in de wijk.

Naar de notaris

Nu de bouw definitief doorgaat, kunnen de kopers binnenkort naar de notaris. De projectnotaris zorgt voor de juridische levering van de woning. Alle kopers zijn per mail op de hoogte gebracht dat zij binnenkort worden uitgenodigd om de akte van levering en de hypotheekakte (indien van toepassing) te laten passeren.

Het proces van begin tot eind Interview kopersbegeleider
Wat speelt er? Het laatste nieuws