Update stand van zaken Sesterpark

7 maart '22

Eind 2021 hebben we aangegeven op korte termijn niet in verkoop te gaan met de 26 koopwoningen in Sesterpark, omdat er helaas een beroep was ingediend op het bestemmingsplan en de bijbehorende omgevingsvergunning. Inmiddels is duidelijk wat de bezwaren inhoudelijk zijn en geven we een update over de huidige stand van zaken.

Nieuwsbericht december 2021

Procedure

Begin januari 2022 heeft Raad van State de gemeente inhoudelijk in kennis gesteld van het beroep dat is ingediend tegen het bestemmingsplan “Wonen Centrum Uden Zuid”, waar de 26 koopwoningen deel van uitmaken. De gemeente heeft in samenspraak met BPD eind februari hierop een verweerschrift ingediend bij Raad van State. Kortgezegd is zowel de gemeente als BPD van mening dat het bestemmingsplan voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en heeft Raad van State verzocht het ingediende beroep ongegrond te verklaren. Als Raad van State daarmee instemt is er sprake van zowel een onherroepelijk bestemmingsplan als een onherroepelijke omgevingsvergunning en kan de start verkoop voor de 26 woningen concreet en snel worden ingepland. 

De bal ligt nu bij Raad van State. Wij verwachten dat deze procedure minimaal 6 maanden in beslag gaat nemen tot er een formeel besluit is genomen, waardoor wij je hopelijk rond de zomer duidelijkheid kunnen geven. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we je daar uiteraard van op de hoogte. Helaas vragen we nog een tijdje geduld. Dit omdat we potentiële kopers graag zekerheid willen geven over de verwachte startdatum van de bouw en op dit moment kunnen wij die niet geven.

  Nieuwsoverzicht
  Stand van zaken december 2021